• Liiduvere ringi jooks

  Sellel kevadel on kõik teisiti, kaasa arvatud Liiduvere ringi jooks. Seoses praeguse olukorraga ei saa korraldada traditsioonilist ühisstardiga jooksu. Jooksmata aga ka ei saa jätta!
  Seekord siis nii, et jooksu start on avatud neljal korral:

  teisipäeval 19. mail kell 18.00-19.00

  laupäeval 23. mail kell 11.00-12.00

  teisipäeval 26. mail kell 18.00-19.00

  laupäeval 30. mail kell 11.00-12.00.

  Iga huviline saab valida endale sobiva jooksmise aja.
  Ühe pere liikmed tohivad startida korraga, teised 3-minutiliste vahedega.
  Eraldi liikluse turvamist ei ole ja iga osaleja peab jälgima liikluseeskirju. Võimalusel kanna ohutusvesti.
  Kui jõuad eespool startijale distantsil järgi, siis ära jää juttu ajama, vaid liigu omas tempos edasi.
  Poolel maal on joogipunkt.

  Finišis saavad kõik enda tulemusega diplomi.
  Soovijad võivad joosta ka mitu korda – lõpp-protokolli läheb parim aeg.

  Üritust toetab Kohalik omaalgatus/ programm.


  28. mai 2020
 • Spinningupüügivõistlus 2020


  28. mai 2020
 • Petank jätkab II etapiga


  28. mai 2020
 • Jooksuhuvilistele!


  4. mai 2020
 • Motoorienteerumine ootab osalejaid


  29. aprill 2020
 • Alates 2. maist võib õues sportida

  2. maist 2020 lubatakse õues toimuvad spordi- ja liikumisüritused, kui nendes tegevustes osalejaid on maksimaalselt kümme ning kui järgitakse 2 + 2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet). Kultuuriministeerium selgitab, milliseid nõudeid tuleb täita.

  Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel soodsatel tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel, vahendab eok.ee.

  Minimaalsed nõuded spordiürituste korraldamisele õues:

  • Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud.
  • Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, seal hulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).
  • Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms).
  • Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt.
  • Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroona nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.
  • Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada.
  • Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike.
  • Arvestades 2 meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 m2/isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või –väljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.
  • Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: välijõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine peale grupi vahetumist.
  • Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.
  • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
  • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.
  • Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.
  • Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
  • Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §1 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

  Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed:

  • Juhul, kui tegevuse läbiviimiseks on lühiajaliselt vajalik siseruumide kasutamine (tualettruumid, vahendite hoiustamine ja rentimine, teenuste eest tasumine jms) tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine vastavalt Terviseameti soovitustele (mille leiate siit) ja tagatakse 2+2 nõude täitmine.
  • Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit; käte desinfitseerimisvahendid paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.
  • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed.
  • Võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena.

  29. aprill 2020
 • Erakorraline teade!

  Hea Põhja-Sakala valla inimene!

  Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
  Selleks, et võimalikult targalt toimetada, tuleb tähelepanelikult järgida Terviseameti, ministeeriumite ja kohaliku omavalitsuse poolt saadetud juhiseid. Vabariigi Valitsus on andud 12. märtsil 2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil”. Sellest lähtuvalt muutub meie kõigi elukorraldus.

  Seoses eriolukorra kehtestamisega on kuni 1. maini keelatud kõik avalikud kogunemised.

  Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö

  Alates esmaspäevast, 16. märtsist peatatakse kõikides Põhja-Sakala valla koolides (sh Lahmuse Kool) tavapärane õppetöö ning viiakse see üle kaug- ja koduõppevormile. Haridusasutused on koostanud tegevusplaanid õppetöö korraldamiseks eriolukorras.

  Põhja-Sakala valla lasteaiad jätkavad esialgu tegevust. Lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt.
  Head lapsevanemad, kutsume teid kõiki üles, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

  Alates esmaspäevast, 16. märtsist peatakse huvihariduse andmine.
  Lisaks koolidele on esmaspäevast alates suletud huvikoolid, noortekeskused, spordisaalid, kultuuriasutused (sh Kõpu Külastuskeskus) muuseumid ja raamatukogud. Ei toimu huvitegevust nii noortele kui täiskasvanutele (ära jäävad kõik treeningud, proovid, võistlused). Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud.

  Esialgu jätkab tavapärast tööd Suure-Jaani Tervisekoda.

  Sotsiaalvaldkond

  Võhma Päevakeskus on esialgset suletud kuni 30.03.2020 ning seal pakutavaid teenuseid (pesupesemine, soe toit, dušš) ei saa kasutada. Koduhooldusteenust pakutakse minimaalses mahus. Eakate transpordiringid jäävad esialgu kaheks nädalaks ära.

  Sotsiaaltöötajad nõustavad inimesi e-posti ja telefoni teel. Avaldusi võetakse vastu telefoni teel suuliselt, vajadusel helistataks üle ja küsitakse infot juurde.

  Tähelepanu!

  Vallamaja ning Kõo, Kõpu ja Võhma teenuskeskuste teenistujate vastuvõtuajad on tühistatud. Teenuste saamiseks ja toimingute tegemiseks palume pöörduda telefoni, kirja või e-posti teel, vältides kohaletulekut vallamajja ja teenuskeskustesse.

  Vallamaja infotelefon 435 5444; info@pohja-sakala.ee
  Sotsiaalosakonna juhataja 435 5448, 5919 4496; eveli@pohja-sakala.ee
  Võhma teenuskeskus 437 7212, 505 1472; vohma@pohja-sakala.ee
  Kõo teenuskeskus 437 8530; koo@pohja-sakala.ee
  Kõpu teenuskeskus 439 6622, kopu@pohja-sakala.ee

  Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

   Hoidkem end ja teisi!


  13. märts 2020
 • Võrkpallisõpradele


  11. märts 2020
 • Põhja-Sakala valla meistrivõistlused tennises saavad hoo sisse


  3. märts 2020
 • Maleturniir jätkub

  Teisipäeval. 3.03 kell 15.00 Põhja-Sakala põhikooliealiste noorte lahtised meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani koolis.
  Koondtabel leitav siit: http://noortekas.suure-jaani.ee/…/noorte-kiirmale-meistriv…/


  3. märts 2020
 • Laste ja noorte suveprogramm 2020

  Sel aastalgi pakub Põhja-Sakala Vallavalitsus meie lastele ja noortele võimalust osaleda erinevates laagrites, üritustel, sündmustel. Erakorraline olukord ja selle mõju on loomulikult teinud meie plaanides korrektiive, aga suveprogramm on koostatud praegu teadaolevaid kehtivaid nõudeid arvestades ning lootes, et uusi erakorralisi meetmeid ei tule tarvitusele võtta. Laagritesse registreerimine toimub veebipõhiselt ning avatakse 10. juunil, seega palume varuda veel kannatust! Juba ette suur tänu kõigile headele partneritele, kes lisaks vallavalitsusele põnevaid laagreid ja sündmusi pakuvad! Loodame, et iga laps ja noor leiab endale võimaluse põnevalt ja sisukalt aega veeta ning suvi tuleb sündmusterikas ja lahe!

  2020 suveprogramm on leitav siit:


  25. mai 2020
 • Lastekaitsepäeva sõpruskohtumine

  Tänast olukorda arvesse võttes ei toimu traditsioonilist lastekaitsepäevale pühendatud perepäeva “Parim pühapäev perega”, mis tõi igal aastal kokku üle 500 inimese üle maakonna. Sellel aastal pakuvad meie valla noortekeskused 1. juunil oma piirkondades erinevaid tegevusi väiksematele gruppidele.

  Kuid jätkame traditsioonilise sõpruskohtumisega jalgpallis, kus kohtuvad Põhja-Sakala vallavolikogu/ vallavalitsus ja sellel aastal loodud Põhja-Sakala valla noortevolikogu esimene koosseis.

  NB! Mängus järgime ohutus -ja hügieeninõudeid.


  22. mai 2020
 • Avame taas nooretekeskused

  Alates esmaspäevast, 18. maist saame hakata vaikselt ja ettevaatlikult taas oma keskusi avama. Suure-Jaani Noortekeskus on avatud esmaspäevast reedeni kella 13-17-ni. Samuti saab kasutada meie vabaaja väljakute võimalusi. Pallimeri jääb hooaja lõpuni aga suletuks. Endiselt peame järgima hügieeninõudeid ja suurtes kampades liikumine ei ole soovitatav. Hoidke end ja oma tervist ning käitume vastutustundlikult. Haigustunnustega ära palun noortekeskusesse tule, vaid püsi kodus


  14. mai 2020
 • Koolivaheaja väljakutse

  Head noored! Koolivaheaeg on kohe-kohe algamas. Olete olnud nüüd kuu aega distantsõppel ja viibinud olude sunnil palju ekraanide ees. Vaheajal on hea aeg teha vahe ka ekraanide taga istumisel. Meie kutsume teid üle õues viibima ja pildistama. Selleks oleme teile välja mõelnud ühe toreda liikumis- ja pildistamisväljakutse.
  NB! Kuigi on väga keeruline oma sõpradest nii kaua eemal viibida, siis palume endiselt mitte sõpradega kambas koguneda ja liikuda looduses maksimaalselt kahekesi – ainult reegleid järgides on võimalik meil tavaellu varsti tagasi pöörduda!
  OLGE TERVED JA LIIKUGE MÕNUGA!


  17. aprill 2020
 • Eriolukord Eestis


  13. märts 2020
 • Pereõhtu Kõpu spordihoones


  3. märts 2020
 • Ruka suusalaagri koosolek

  Kolmapäeval, 26. veebruaril kell 18 toimub Suure-Jaani Noortekeskuse saalis RUKA SUUSALAAGRI koosolek osalejatele ja lastevanematele.


  25. veebruar 2020
 • Loomisel on Põhja-Sakala valla noortevolikogu

  Loomisel on Põhja-Sakala valla noortevolikogu. Kui sooviksid oma aega ja mõtteid panustada valla noori puudutavatesse küsimustesse, siis anna enda soovist märku aadressil: marlen@suure-jaani.ee


  5. veebruar 2020
 • Koolivaheajal kinno


  4. veebruar 2020
 • Otsime noorsootöötajat


  20. jaanuar 2020

Mati Adamson
Spordi – ja noorsootööspetsialist
43 74345
5039071
mati@suure-jaani.ee
Nurme 5
Suure-Jaani
Põhja-Sakala vald
71502 Viljandimaa


Marlen Silm
Suure-Jaani Noortekeskuse juhataja
43 71 382; 56 560 903
marlen@suure-jaani.ee

 

Nurme 5, Suure-Jaani
Põhja-Sakala vald
71502 Viljandimaa