Suure-Jaani valla noortevolikogu

Suure-Jaani valla noortevolikogu on valla noorte esinduskogu, mille eesmärgid on:

* tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid

* kaitsta noorte huvisid vallas

*edastada vallavolikogule noorte ettepanekuid.

Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, valla õigusaktidest ja noortevolikogu põhimäärusest. Põhimääruse leiate siit: Noortevolikogu põhimäärus (2013)

 

 

20. aprill 2010