3 töölaagrirühma alustasid tööd

19. juuli 2010

Esmaspäeval, 19.juulil alustasid tööd töölaagrirühmad Sürgaverest, Vastemõisast ja Suure-Jaanist. Seegi kord saavad noored käed külge lüüa oma kodukandi spordiobjektidel, heakorratöödel ja piirkonna ettevõtjaid abistades.