3 töölaagrirühma lõpetavad töö

30. juuli 2010

30. juulil 2010 lõpetavad Suure-Jaani, Sürgavere ja Vastemõisa töölaagrirühmad. Jäänud on veel Tääksi/Ülde töömalev, mis alusatab tööd 02. augustil.