Jüri Hansen – 60

12. detsember 2016

Laupäeval , 10.detsembril toimus Kondase maja saalis juubeliturniir – Jüri Hansen 60.

Jüri Hansen  on üle kümne  aasta aktiivselt propageerinud ja korraldanud maleüritusi Põhja – Viljandimaal. Tema pühendumine põhitöö kõrvalt male arendamisele meie piirkonnas on märkimisväärne. Suure-Jaani vallas 6 kuud kestvad maleturniirid tava-, kiir- ja välkmales toovad kooliruumidesse 26 maletajat hooajal. Samuti korraldab Jüri Hansen Kildu kooli  ja Suure-Jaani Gümnaasiumi vilistlasturniiri males. Pika traditsiooniga on ka Suure-Jaani valla ja Võhma linna maavõistlus males. Samuti on tema korraldada Suure-Jaani karikavõistlused.

Lahmuse kooli direktorina leiab ta aega maletarkust jagada ka Lahmuse kooli õpilastele.  2015. aastast korraldab Jüri ka Suure-Jaani valla lahtisi kiirmalemeistrivõistlusi noortele.

Alati on Jüri Suure-Jaani valla maleesindusega esindanud Viljandi maakonda Eesti valdade talimängudel. Mitmeid aastaid on Jüri valitud Suure-Jaani valla parimaks maletajaks.

Tema aktiivne tegevus maleelu edendamisel on loonud häid võimalusi väga paljudele malehuvilistele nii piirkonnas kui ka Viljandimaal.

Soovime Jürile palju jaksu edaspidiseks!

Tulemused leiad siit: https://noortekas.suure-jaani.ee/sport/tulemused/maleturniir-juri-hansen-60-tulemused/

juri-hansen-60-juubel

Juubeliturniirist osavõtjad!