Koostööplaanid noorsootöös Jokioise vallaga said 2014. aastaks paika

4. detsember 2013

03. detsembril 2013 osalesid Suure-Jaani noortekeskuse avamisel ka Jokioise valla kolm noorsootöötajat eesotsas sealse noorsootöö juhi Jari Mennaga.  4. detsembril toimunud  koosolekul lepiti kokku konkreetne tegevuskava ühisettevõtmiste osas. 17.-21. aprillil korraldatakse Jokioise  ja Suure-Jaani valla noortele ühine suusalaager Kuusamos. 4.-7. augustil toimub ühine seikluslaager Suure-Jaani vallas kahe maa noortele. Mõlema omavalitsuse esindajad on järjest paranenud koostöösuhetega väga rahul ja tunnevad rõõmu, et see annab meie noortele uusi suurepäraseid võimalusi.