Muudatused piirangutes

8. jaanuar 2021

Alates 11. jaanuarist väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad jäävad osaliselt kehtima piirangud huviharidusele, täiendõppele, noorsootööle ning spordile ja üle Eesti taastub kontaktõpe vastavalt varasemalt otsustatule. Sellisele otsusele jõudsime täna valitsuses koos teadusnõukoja ja Terviseameti esindajatega peetud arutelus olukorra ning väljavaadete üle. Täpsemalt tähendab see järgmist:
VÄLJASPOOL HARJUMAAD JA IDA-VIRUMAAD
Haridus
Kõikides kooliastmetes, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides taastub kontaktõpe. Selle korraldamisel tuleb järgida Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti juhiseid võimalikult ohutuks õppetöö läbi viimiseks.
Huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe, noorsootöö ning sportimine nii lastele kui täiskasvanutele
• Sisetingimustes nimetatud tegevustest võib osa võtta kuni 10 inimest ja neile lisanduv treener või juhendaja. Ruumi täitumus ei tohi olla rohkem kui 50%.
• Välitingimustes hakkab kehtima osavõtjate arvu piirang 25 inimest (sealhulgas treener või juhendaja). Tegevusi läbi viies tuleb arvestada hajutamise, kätehügieeni ja maskikandmise kohustusega.
Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused nii lastele kui täiskasvanutele
Nimetatud tegevused võivad toimuda vaid välitingimustes kuni 25 inimese osalemisel ja ilma pealtvaatajateta. Seejuures tuleb tagada hajutatust ja teiste rühmadega mitte kokku puutumist.
Noorte ja täiskasvanute koondiste liikmed ning kandidaadid, võistkondlike alade meistriliigade mängijad
Neile ülaltoodud piirangud sportimise ega võistluste osas ei laiene.
Kui nakkuse levik ei kasva, siis vaatame need piirangud üle 2 nädala pärast.
HARJUMAAL JA IDA-VIRUMAAL
Haridus
Alates 11. jaanuarist kuni 17. jaanuarini taastada kontaktõppe 1.-4., 9. ja 12. klassid. Teised klassid ning kutse- ja kõrghariduse õppurid on 17. jaanuarini distantsõppel.
Muud valdkonnad
Kuni 17. jaanuarini kehtivad järgmised piirangud: www.facebook.com/ratasjuri/posts/1845123668958917.
Kuidas muutuvad neis kahes maakonnas 17. jaanuarini kehtivad piirangud, selgub järgmisel neljapäeval.
Kogu info
• tänastest otsustest: https://valitsus.ee/…/13-maakonnas-jaavad-kehtima…;
• kõikidest piirangutest: www.kriis.ee.
#peamevastu #peatameviiruse Terviseamet Sotsiaalministeerium Kultuuriministeerium Haridus- ja Teadusministeerium