Noortevahetus Ukrainas

13. märts 2013

13.-21. aprillil 2013 toimub Ukrainas, Odessas 6 riigi ( Eesti, Läti, Moldova, Rumeenia, Gruusia, Ukraina) ettevõtlusteemaline noortevahetus “ENTER” . Suure-Jaani vallast on võimalik osaleda 6-l noorel vanuses 18-30 a.  ja ühel noorsootöötajal.  Osalustasu 30% reisikuludest.

Grupp on koos!

Projekti toetas Euroopa Noored Eesti büroo ja Suure-Jaani Vallavalitsus

Pilte noortevahetusest näete siit: https://noortekas.suure-jaani.ee/noorsootoo/pildipank/noortevahetus-enter-13-21-aprill-2013-rahatas-euroopa-komisjon/