Noortevolikogu ootab oma ridadesse uusi noori

25. november 2014

 

Suure-Jaani valla noortevolikogu loodi 2006. aastal eesmärgiga kaasata rohkem noori arvamust avaldama neid puudutavatel teemadel ja kaitsma noorte huvisid vallas.

Viimane noortevolikogu koosseis algatas  noortevolikogu põhimääruse muudatuse, tänu millele on võimalus noortevolikogu töös osaleda kuni 26-aastastel valla noortel.

Suure-Jaani valla noortevolikogul on 15 liiget üle kogu valla, sealhulgas liikmed valla üldhariduskoolidest ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist. Uue põhimäärusega on võimalus kandideerida ka neil aktiivsetel noortel, kes on koduvallas kooli lõpetanud, kuid soovivad oma panuse anda noorte elu edendamiseks.

Kõik noored, kes soovivad osaleda järgmises noortevolikogu koosseisus, võtke palun ühendust hiljemalt 19. detsembril 2014 Suure-Jaani Noortekeskusega. Kontakt ja lisainfo: Marlen Silm, marlen@suure-jaani.ee või tel 437 1382. Vastavalt laekunud sooviavaldustele valitakse esindajad noortevolikokku .

Ootame aktiivset osavõttu ja tahet kaasa rääkida!