Projekt Suure-Jaani Noortekeskuse renoveerimine

21. veebruar 2013

Euroopa regionaalarengu fondi avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri ajakohastamise meetme projektina nr 2.5.0101.12-0045 on alustatud Suure-Jaani Noortekeskuse renoveerimistöid.

 SA Innove kaudu laekub toetusena 95 protsenti kavandatud tööde maksumusest, viieprotsendilise omaosaluse tasub Suure-Jaani Vallavalitsus.

 Noortekeskuse ehitustööde leping on sõlmitud hanke võitnud aktsiaseltsiga Pärlin, ehitustööde maksumus on kokku 695 129 eurot. Omanikujärelevalvet teostab objektil OÜ P.P.Ehitusjärelevalve, valla poolt juhib projekti elluviimist arendusnõunik Aino Viinapuu. Hoone projekteeris osaühing EMP A&I arhitekt Heidi Karro.

 Jaanuarikuust alates on ehitustööd käimas, samaaegselt teostatakse Suure-Jaani noortekeskuse hoone siseseid lammutustöid ja projekteerimistöid põhiprojekti staadiumis. Ehitustööde lõppedes muretsetakse sama projekti raames eraldi hankega hoone sisustus. Projekti kogueelarve on 870 378 eurot. Probleeme projekti elluviimisel pole esinenud ning on põhjust eeldada, et kõik kulgeb plaanipäraselt ja renoveeritud hoone valmib käesoleva aasta oktoobrikuu lõpuks.