Rahastati järgmised noortealgatuse projektid

21. veebruar 2011

17. veebruaril kogunes järjekordsele koosolekule NAF-komisjon, kes otsustab noortealgatuse projektide rahastamist.

Seekord oli esitatud Suure-Jaani vallast 2 projekti. Esimese projekti ideeks oli korraldada sõjaline õppepäev metsas, kus tutvutakse sõjaliste algtõdede, varustuse ja ellujäämisega metsas, valmistatakse toitu lõkkel ning mängitakse paintballi. Projekt oli realistlik ja tegevuskava läbi mõeldud ning komisjon otsustas rahastada projekti vastavalt eelarvele 447,38 €.

Teise projekti ideeks oli korraldada Suure-Jaani vallas DJ-koolitus, mis lõppeks suure konkursiga. Põhieesmärgiks oli populiseerida DJ ja helitehniku ametit noorte seas. Projekti tegevus oli korralikult läbi mõeldud ning eelarve vastas tegevuskavale. Otsustati ka seda projekti rahastada vastavalt eelarvele. 479€.

Veel on võimalus noortel esitada projeke noortealgatus fondi. Täpsema info noortealgatuste fondi kohta leiate siit: https://noortekas.suure-jaani.ee/noorsootoo/

Noortealgatuste fondi rahastab ESF (Euroopa Sotsiaalfond).