Spordirahva pidupäev

26. märts 2017

Reedel, 24. märtsil tunnustas Suure-Jaani vald 16. korda parimaid sportlasi Suurel Spordipeol. Möödunud spordiaasta oli üliedukas ning tunnustatute nimekiri väga pikk. Auhinnatute seas olid nii maailmameister kui olümpiasportlane, säravaid tulemusi on saavutanud veel väga paljud meie tublid sporditegijad. Õhtujuhid Urmas Vaino ja Aino Viinapuu palusid kõigepealt lavale neli meest, kes kogu oma elu on pühendanud Suure-Jaani piirkonna spordielu edendamisele. Väärikatele eeskujudele Meinhard Kirmile, Heino Poskale, Hugo Hommikule ja Arne Miilenile andis tänumeened üle väike visa spordihing Henry Tikut. Autasud said valla parimad sportlased, parimad noored, meie valla koolide parimad spordis ning loomulikult tänati ka kõiki treenereid, juhendajaid, võistluste korraldajaid ja vabatahtlikke abilisi. Tänu avaldati ka meie vallas tegutsevatele spordiklubidele hea töö eest. Soojad tänusõnad kuuluvad ka lapsevanematele, kes noorte spordiharrastust toetavad ning hindamatuks toeks ja abiks on. Särtsakate vahepaladega rõõmustasid publikut naisrühm Suure-Jaani, breiktantsugrupp Complete Crew ja Egle Sild saksofonil. Ülimalt emotsionaalse muusikaelamuse pakkus Tanja saatebändiga, pannes kogu saali rõõmsalt kaasa laulma. Suur tänu abi eest kõigile spordipeo korraldamisel kaasa aidanutele – Marko Reimann, Veiko Sepp, Kristjan Alles, Eha Sepp, Sure-Jaani kooli sööklapersonal! Tänusõnad loomulikult ka tublidele  ettevõtetele, kes suurepärasele üritusele lahkelt õla alla panid – OÜ Eesti Höövelliist, OÜ Combimill, OÜ Vincom, Vanaõue Puhkekeskus, OÜ Genoke, OÜ Tefire ja Promoto Trading OÜ!

Meeleolukas video üritusest: https://youtu.be/WOPtcRQX-MA 

Väärikad spordimehed!