Sügisene perepäev

19. september 2014

Suure-Jaani Noortekeskus ja MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad kutsuvad kõiki eelkooliealisi lapsi koos peredega PEREPÄEVALE, mis toimub pühapäeval, 28. septembril 2014 algusega kell 12 Suure-Jaani Noortekeskuses ja vabaaja väljakutel.

Põnevaid tegevusi jätkub igale eale, kohal on ja kaasa löövad Päästeamet, Viljandi Maavalitsuse tervisetuba, Maanteeamet, Eesti Punase Risti Viljandimaa Selts jt.

Päeva juhatab sisse Kloun Ummi.

Perepäev on tasuta ning toimub MTÜ Viljandimaa TEL projekti “Terviselasteaiad paikkonna elu edendajad” raames, rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Pilte toimunud perepäevast näeb siit: https://noortekas.suure-jaani.ee/noorsootoo/pildipank/sugisene-perepaev-2014/

perepäev