SUURE-JAANI NOORTEKESKUS OSALEB ESF PROJEKTIS

2. november 2010

5. oktoobril 2010 sõlmiti MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Suure-Jaani Vallavalitsuse vahel leping ESF vahendite abil programmi Noorsootöö kvaliteedi arendamine raames noorsootöö teenuse osutamiseks noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks Suure-Jaani Noortekeskuses. Tegevuste elluviimise periood on 01.10.2010-31.08.2011.

Toetatavad tegevused on huvitegevuse korraldamine noortekeskuses, erinevate tööelu tutvustavate tegevuste läbiviimine ning kogukonna arengut toetavate noorte omaalgatuste fondi abil vähemalt 4 noorte omaalgatusliku projekti elluviimine.