Töömalev jätkub

18. juuli 2014

21. juulil 2014 alustab tööd viimane Suure-Jaani valla noorte töömaleva rühm. Oma panus antakse Suure-Jaani valla spordiobjektidel, haljasaladel ja valla ettevõtjaid aidates.