Tubli spordirahvas väärib tunnustamist

9. detsember 2020

Põhja-Sakala valla spordipreemiate määramise eesmärgiks on propageerida sportlikke eluviise, tuua esile ja seada eeskujuks valla sportlaste ning treenerite väljapaistvaid sportlikke tulemusi. Valla spordipreemiad on aasta parima meessportlase, parima naissportlase, parima noore sportlase, parima mees- ja naisveteransportlase, parima võistkonna, parima treeneri ja spordiedendaja preemia. Ettepanekud spordipreemiate määramiseks 2020. a saavutuste eest tuleb esitada vallavalitsusele aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee 10. jaanuariks. Palume ettepanekus välja tuua tunnustatava saavutused, tunnustamist väärivad tegevused ja tulemused. Kehtiv Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/406032020060