Üleriigiline noorsootöö rahulolu küsitlus

4. november 2020

Kutsume 7.-26. aastaseid Põhja-Sakala noori osalema noortele suunatud tegevuste rahulolu küsitluses. Küsitlusega kogutakse arvamusi 2020. aasta noorsootöö alaste tegevuste kohta. Noorte arvamus on oluline muutmaks noorsootöö võimalusi kvaliteetsemaks ning noorte vajadustele paremini vastavaks.

Küsimustikule vastamiseks kulub 20-30 minutit, vastuseid ootame 29. novembrini. Vastama on oodatud kõik noored – ka need, kes pole noorsootöö tegevustes osalenud.

Küsitluse leiate siit:
https://www.hm.ee/et/tegevused/noortevaldkond/uuring-rahulolu-noorsootooga-2020