VÕIMALUS TAOTLEDA TOETUST NOORTE OMAALGATUSLIKELE PROJEKTIDELE

2. november 2010

Eesti avatud noortekeskuste kogukonna arengut toetavate noortealgatuste fond ehk NAF on mõeldud selleks, et noortekeskuse piirkonna noored saaksid aktiivselt osaleda otseselt enda kavandatud ja kogukonda arendavates projektialastes tegevustes. Noortekeskuste juures toimiv fond toetab nii noorte formaalseid kui ka mitteformaalseid gruppe.

Taotluste hindajateks on noortekeskuse poolt kokku pandud kohalikest noortest ja ühest noorsootöötajast koosnev 5-liikmeline hindamiskomisjon. Noored saavad rahastust taotleda jooksvalt alates 18. oktoober 2010 ja vastus toetuse kohta saabub hiljemalt kahe nädala jooksul peale taotluse saabumist. Taotlus esitatakse Suure-Jaani Noortekeskusele.

Noortealgatuseks peame projekte, kus noored osalevad aktiivselt ja otseselt enda kavandatud ja kogukonda arendavates projektialastes tegevustes.

NAF läbiviimisel tuleb jälgida Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt koostatud taotlemise tingimusi ning kasutada selleks ettenähtud lepinguid, taotlus- ja aruandevorme. Oluline on jälgida noorte kaasatust igas etapis. NAF peamine sihtgrupp on 12- 16 aastased piirkonna noored. Tegevused, mida ei saa NAF eelarvest toetada:

· Noorsoovahetused

· Laagrid

· Erinevate rahvusvaheliste projektide reisi- ja osaluskulud

· Kasumit teenivad noorteüritused

· Koolitustel osalemine (osavõtumaksud jms)

· Suured investeeringud (nt projektijuhile sülearvuti vms ostmine)

· Tegevused, mis ei täida NAF eesmärke

 NAF`st toetuse saamiseks tuleb täita eesti- või venekeelne taotlusvorm, mis asub www.ank.ee ja noortekeskuse kodulehel ning saata see elektroonselt või viia paberkandjal oma piirkonna noortekeskuse projektikoordinaatorile. Taotlusi võtab vastu Marlen Silm, marlen@suure-jaani.ee, tel 43 71 382.

Naf-i taotlusvormi ja aruandevormi leiate siit:

 NAF taotlusvorm

NAF aruande vorm