Võistlus sõudeergomeetril

13. jaanuar 2015

Sõudeergomeetrite võistlus võhmas