Huviharidus Põhja-Viljandimaa koostöögrupi noortele

Imavere vald:  http://imaverepk.ee/huvitegevus/huviringid

Kõo vald: http://www.koo.ee/huvitegevus

Võhma kool: https://vohma.kovtp.ee/web/kool/index

Võhma muusikakool :http://vohmamuusikakool.weebly.com/

Olustvere Põhikool: http://www.olustverepk.edu.ee/wordpress/?page_id=6

Suure-Jaani kool: http://sjk.edu.ee/index.php/klassivaline-tegevus/

Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikool :http://www.sjg.edu.ee/index.php/huvikool/

Suure-Jaani kultuurimaja: http://suurejaanikm.suure-jaani.ee/

Vastemõisa rahvamaja: http://vrmaja.weebly.com/huviringid.html

Suure-Jaani, Kõo  valla ja Võhma linna  noortel on võimalus osaleda Viljandi linna huviala koolides (Omavalitsused tasuvad kohamaksu):

Viljandi Huvikool: http://www.huvikool.ee/

Viljandi Muusikakool: http://www.viljandimuusikakool.ee/

Viljandi Kunstikool: http://www.viljandikunstikool.ee/

Viljandi Spordikool: http://spordikool.viljandi.ee/

Huviringide koondtabel, mis on pidevalt täiendamisel

HUVIRINGID koond 2017

16. oktoober 2012