Noorsootöö kvaliteedi hindamine

Suure-Jaani Vallavalitsus osaleb noorsootöö kvaliteedi hindamises. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli on välja töötanud ENTK koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ning koos noortevaldkonna partneritega 2010. aastal. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. Suure-Jaani vallavalitsus osales noorsootöö kvaliteedi hindamises esmakordselt aastal 2012 ning sarnane hindamisprotsess toimub ka tänavu.
Paari nädala jooksul on enesehindamise komisjon pannud kirja hetkeolukorra ja küsitlused on läbi viidud 229 koolinoore seas. 17. oktoobril hindavad Suure-Jaani noorsootöö kvaliteeti välishindajad. Päeva jooksul külastatakse noorsootöö asutusi, kohtutakse enesehindamiskomisjoniga ja antakse tagasidet hindajate poolt huvilistele.
Päeva lõpus vormistatakse välishindamise tulemused.

Noorsootöö kvaliteedi hindamine  Suure-Jaanis 2016

17.oktoober

 

9:30 Välishindajate eelkoosolek

10.30 Välishindajate kohtumine enesehindajatega

11.30 Asutuste külastused (Vastemõisa rahvamaja, Suure-Jaani NK, Suure-Jaani kool)

13.00 Lõunasöök kohvik Arturi Juures

13.30 Muusikastuudio külastus

14.00 Välishindajate konsensuskoosolek (ainult välishindajad)

15.00 Tagasiside arutelu valla esindajatega (välishindajad ja enesehindajad, valla esindajad, asjast huvitatud noorsootöötajad, noored jt keda soovite kaasata) Suure-Jaani noortekeskus

15.45-17.00 Välishindamistulemuste vormistamine (ainult välishindajad)

17.00 Ärasõit

 

 

15. oktoober 2012