Nõustamisteenused Põhja-Sakala valla noortele

* TASUTA NÕUSTAMIST  haridusvalikute ja karjäärivalikute tegemisel pakub Rajaleidja keskus.

Täpsema info Viljandimaa RAJALEIDJA kohta leiad siit:  http://www.rajaleidja.ee/

* Tööturuga seonduvat infot ja koolitusvõimalusi pakub TASUTA Eesti Töötukassa.

Täpsema info Viljandimaa töötukassa osakonna kohta leiad siit: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=10657&pe=shift või http://www.tootukassa.ee/

 * Kui Sa oled 15-26 aastane noor, kes ei õpi ega tööta ja Sa ei leia ise sellest olukorrast väljapääsu, siis võta ühendust Põhja-Sakala valla NEET- noorte tugiteenust pakkuva noorsootöötajaga.Rita Valdstein

Tel. +372 5323 1774

E-mail: rita@pohja-sakala.ee

Facebookis: Noorsootöötaja Rita

TUGILA  on võimalus 15-26 aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Kogukonna- ja ühiskonnaelust eemale jäämise põhjus ega ametlikuks töötuks olemise staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, oodatud on ka väikese lapsega kodused noored emad.

Noorte Tugila noorsootöötaja saab sul aidata:
•analüüsida oma vajadusi, et teada, milline tegevus võiks sind huvitada;
•enda andeid avastada ja saada uusi kogemusi;
•leida sinule sobiva õpikeskkonna;
•sul näha tänast olukorda ja vajadusi, et saaksid ise teha sulle sobiva valiku kas hariduses või tööturul jätkamiseks!

1. november 2012