„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

Suure-Jaani vald/ nüüdne Põhja-Sakala vald osaleb Põhja-Viljandimaa koostöögrupis koos Võhma, Kõo ja Imavere/ nüüdse Järva vallaga Haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“. Raamleping on sõlmitud ning projekti 1. hankelepingu periood on aprill 2017-aprill 2018. Projekt lõpeb detsembris 2018.

PRESSITEADE

26.05.2017

Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere pakuvad ühiselt uusi noorsootöövõimalusi.

Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naaberomavalitsuste noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

Alates 2016. aastast on Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ja koostanud ühise tegevuskava noorsootöö arendamiseks Põhja-Viljandimaa koostöögrupiskahel järgneval aastal. Tegevuskava loomisel on seatud visiooniks, et piirkonnas on terved, aktiivsed ja ettevõtlikud noored, kellele on loodud tänapäevased ja mitmekesised tingimused eneseteostuseks. Eesmärgi saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud erinevad tegevused – ettevõtlikkuse arendamine, uute huviringide ja neis osalemiseks transpordivõimaluste loomine piirkondadesse, noorte eestvedajate koolitusprogramm, seikluskasvatus- ja huviringide päevad, rahvusvahelised noorsootöötegevused, ühisüritused, noorte tunnustamine, noorteinfo e-lahenduse loomine ja palju muud.

Praegu on nelja omavalitsuse 1918st 7-26 aasta vanusest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 40%. 2017.-2018. aastal ellu viidavate tegevuste jooksul on kavas saavutada eesmärk, kus noorsootöös on hõivatud vähemalt 55% noortest ning loodud on 21 uut tegevusvõimalust.

Nelja omavalitsuse koostöö koordinaator on Suure-Jaani vald, projektijuht Aino Viinapuu. Põhja-Viljandimaa koostöötegevuste koordinaator Mati Adamson: “Ühise tegevuskava ettevalmistamise ja kokkuleppimise käigus välja kujunenud koostöösuhted loovad eeldused piirkonna noorsootöö sisukaks arendamiseks.  Püüame noortele pakkuda senisest veelgi mitmekesisemaid võimalusi, et igaüks leiaks enda kodukandis põneva ja huvipakkuva tegevuse. Tänapäevased ja kvaliteetsed noorsootöövõimalused on väga oluliseks argumendiks, et noored oma kodukohta väärtustaksid.”

Koostöö esimese tegevusena toimus 3-osaline koolitusprogramm 15le piirkonna vabatahtlikule noorele, kes uute pädevuste najal saavad edaspidi abiks olla kohalike laagrite ja noortesündmuste korraldamisel. Järgmise suurema üritusena toimub 28. mail Suure-Jaani Noortekeskuses ühine seikluslik perepäev „Parim pühapäev perega”, kus lisaks väga paljudele meelelahutuslikele tegevusvõimalustele saab tutvuda piirkonnas pakutavate põnevate huviringide tegemistega.

Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 89 779 EUR. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

NOORTE VABATAHTLIKE KOOLITUSPROGRAMM

15 noort vabatahtlikku said õppida uusi pädevusi kolmest moodulist koosnevas koolitusprogrammis, et olla edaspidi meie piirkonna noorsootöös abiks erinevate ürituste ja laagrite korraldamisel.

Leole artikkel on leitav siit: http://web.suure-jaani.ee/leole/pdf/LEOLE_2017_06_juuni_207.pdf

 

HUVIRINGIDE PÄEV 28.05.2017

 

Huvihariduse päev õnnestus suurepäraselt kõigi nelja partneri koostöös. Kokku osalejaid üle 400, sealhulgas 179 registreeritud noort. Ringijuhtidel oli omavaheline kogemuste vahetamise õpituba. Päev täitis igati eesmärki lihtsustada huviringi valikut lapse ja vanema jaoks.

Huviringide infomaterjal : Huvihariduse voldik 2017 ja huviringide info alates september 2017 https://noortekas.suure-jaani.ee/noorsootoo/huviharidus-suure-jaani-valla-noortele/

Videot õnnestunud päevast saad näha siithttps://www.youtube.com/watch?v=eiYImXESXOs&feature=youtu.be

Huviringide päeva pildid

Huvitegevuste võimaluste laiendamine ja kvaliteedi tõstmine

28 noort said Segasumma suvelaagris süvendatult oma huvialaga tegeleda. Suurepärased breiktantsu, robootika, lauatennise ja kergejõustiku juhendajad pakkusid vahvaid uusi võimalusi. Segasumma suvelaagris said noored uusi huvitegevusi proovida ning seeläbi suurepärase kogemustepagasi algaval sügishooajal huviringide valimiseks.

Laagrikava leitav siit: Segasumma suvelaager 2017 kava

Leole artikkel on leitav siit: http://web.suure-jaani.ee/leole/pdf/LEOLE_2017_08_august_209.pdf

Rahvusvaheline noorsootöö

20.-28. juulil said meie noored suurepärase võimalusena sõita Lätti, Poola ja Valgevenesse. Kokku 25 noort said lisaks sportimisele ja edukale võistlemisele panna proovile oma keeleoskuse ja harjutada meeskonnatööd. Uusi sõpru leida on alati tore ja reisil kogutud muljed ei unune kunagi! Vahva on see, et juba augustis tullakse nii Poolast kui Valgevenest meile külla!

Leole artikkel on leitav siit: http://web.suure-jaani.ee/leole/pdf/LEOLE_2017_08_august_209.pdf

Magus võit Poolas

Poola programm: Poola_programm_2017

Silmaringi laiendus Valgevene linnas Brestis

Valgevene programm:Программа-Эстония-2017

Külalised kaugelt maalt Hiinast

11.-14. septembrini 2017 viibis Suure-Jaani vallas Hiina delegatsioon. Anji Põhikooli 4 õpilast, haridusameti esindaja, kooli direktor ja õpetajad tulid sõprussuhete tugevdamiseks vastuvisiidile Olustvere Põhikooli. Kahel päeval külastati nii Olustvere kui ka Suure-Jaani Kooli, käidi ühiselt bowlingut mängimas, pandi oma käelised oskused proovile Olustvere mõisa teemakodades ning veedeti vahva teemaõhtu koos meie noortega Suure-Jaani Noortekeskuses. Kauged külalised tervitasid kõiki Olustvere Põhikooli pidulikul aktusel ning vaimustusid meie laste tehtud kaartidest ning naisrühm Suure-Jaani rahvatantsust. Lisaks kohapealsele programmile tutvustasime Hiina delegatsioonile Tartu Ahhaa keskust ja Tagurpidi maja ning Tallinna vanalinna. Lapsed ja noored said võrratu vahetu kogemuse niivõrd eksootilise ja kauge maa inimestega suheldes ja koos tegutsedes. Juba järgmisel aastal oodatakse meie esindust taas kord Hiinamaale.

Me pole erinevad, oleme koos!

Võrgustikutöö koordineerimine ja kohtumised

Midagi ei juhtu, kui keegi eest ei vea. Juhtgrupp on mitmel korral kokku saanud, plaane pidanud ja kokkuleppeid sõlminud. Nüüd on esimesest hankelepingust pea pool tehtud ja valmistume juba aruandeks.

Töine meeleolu!

Matk  Jaamast jaama

ESIMESE HANKELEPINGU II PERIOOD

Ettevõtluskuu

Ideeöö

Ettevõtluskuust saate lähemalt lugeda siit:

Ettevõtluskuu sütitas noortes ideid

Põhja-Viljandimaa koostöögrupi tegevuskava raames toimus noortele ettevõtluskuu, mille raames said erinevates tegevustes osaleda nii Suure-Jaani, Kõo, Võhma kui ka Imavere noored. Ettevõtluskonverentsi noortehommikul inspireerisid noori Riin Bonder ja Ott Kiivikas. 170 noort kuulasid huviga ettekandeid, mis tulevikule mõeldes kindlasti igaühele neist kasuks tulevad. Oma esimesi saavutusi ettevõtlusvaldkonnas tutvustasid Suure-Jaani Kooli algklassilapsed ning noortekonkursil „Põhja-Sakala valla meene“ osalenud noored esitlesid pakutavaid uusi meeneid, mida valla külalistele kinkida saaks. Sajaeurose kinkekaardiga autasustati nii žürii kui publiku lemmikmeene autoreid. Rahvahääletusel kogus enim toetust korduvkasutatav pudel ning žürii lemmikuks osutus puidust valmistatud kommikarp koos maiustustega. Pudeli autoriteks olid Suure-Jaani Kooli kaheksanda klassi õpilased Merilin Tkatšenko, Sanda Liir ja Raneli Sonk. Kommikarbi ideega tulid aga välja Suure-Jaani Gümnaasiumi üheteistkümnenda klassi õpilased Laura Lüll, Kerli Pelt ja Carolyna Puiste. Lisaks pudelile ja kommikarbile osalesid konkursil Põhja-Sakala motiiviga tassialus, padi, minihaabjas, keraamiline seinaplaat, peapael ja tilguti.

Väga elavat huvi pakkusid osalejatele ka ettevõtete külastused. Noortele tutvustasid oma igapäevatöid ja tegemisi Võhma Valgusevabrik, OÜ Eesti Höövelliist ja Mangeni PM OÜ.

Ettevõtluskuu tähtsündmuseks kujunes 10. novembril toimunud Ideeöö, mis kestis tõepoolest õhtul kella kaheksast hommikul kaheksani, seega magamiseks polnud kellelgi mahti. Omavaheliste tutvumismängudega alustanud  Urmo Reitav aitas 25 noorel keskenduda „kastist väljas” mõtlemisele ning valmistuda ajurünnakuks. Tauno Tilk rääkis õpilasfirmadest nii meie valla koolides kui kaugemalgi. Aino Viinapuu tutvustas ettevõtlusfondi noortele ning seejärel said noored ise välja pakkuda fondi konkursitingimusi. Rühmatööde esitlemise ja väikese vaimuturgutuse järel tuli noorte ette Rita Raadik, kes jagas praktilist kogemuslugu toimivast õpilasfirmast. Oma elust ja tegutsemisest ettevõtjana rääkis noortele ka Aivar Paas. Pärast temaatilist ööfilmi algas aga hullude ideede ajurünnak. Ainuüksi idee väljamõtlemisest sugugi ei piisanud – noortel tuli Imre Annuse kaamera ees ka oma ideed tutvustada ning keerukatele küsimustele vastates idee nutikust tõestada. Kogenud kaameramehe sisukas tagasiside andis noortele hea võimaluse asjatundlikke soovitusi kõrva taha panna. Tagasiside ideeööle oli igatahes väga positiivne ning loodame väga, et järgmisel aastal noortele avatavasse ettevõtlusfondi esitatakse väärt ideid, mille elluviimist saame toetada.

Noorte ettevõtluskuu sai teoks ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames. Aitäh nii osalejaile kui korraldajatele, head mõtted saavad teoks!

Huviringid ja vahendid

Breigitrennid Suure-Jaani noortekeskuses igal neljapäeval

  

Suure-Jaani tantsuring tüdrukutele

  

Kostüümid valmis ja koolitants 2018 ootab

  

Tantsutrennid Suure-Jaani noortekeskuses igal esmaspäeval

Kolmapäeval, 28. märtsil toimus algklassidele Eesti Korvpalli liidu poolt korraldatud täiendkoolitus”Kooliprojekti” raames. Kutsusime noori osalema aktiivsemalt korvpallitreeningutel

Kõik oodatud!

 

Kõo võimlejad harjutamas

Võhma kokaklubi

    

Huvitegevuse võimaluste laiendamine. Mobiilne noorsootöö.

Sellisete bussidega  on meie piirkonna noored tihti teel – huvitegevuse transporti toetab ESF rahastatav programm!

Tänu toetusele on meie noored saanud oluliselt rohkem võimalusi huvitegevuse laiendamisel. Osutasime abi  osavõtust – Osavusfestival “Värav”, kevade alguse disko, breiktantsupäeval osalemiseks, korvpallivõistlusel osalemiseks, suusapäeval osalemiseks, veepäeval osalemiseks, teatevõistlusel “Tähelepanu start!” osalemiseks, Koolitanys 2018 osalemsieks, 4 H lõikuspeol osalemiseks, Tartu päeval osamiseks jne

               

Robootikaring

Tääksis ülitubli juhendaja Margus Mikkori käe all tegutseva robootikaringi lapsed saavad rõõmustada toetuse abil ostetud uute vahendite üle. Usinad ringitöös osalejad on osalenud juba ka mitmel võistlusel ning noorte teadmiste ja oskuste areng on silmaga nähtav. Robootikaring ootab ka uusi huvilisi – kasutage loodud suurepäraseid võimalusi aktiivselt!

      

Robootikaring Kõo noortele

 

Robootika Võhmas

Rahvusvaheline noorsootöö 

Suusalaager Lapimaal

Suure-Jaani Noortekeskusel on juba kuuendat aastat  rõõm pakkuda valla tublidele noortele võimalust osaleda mäesuusalaagris Lapimaal, Rukal. Suusalaager toimub koostöös Jokioise vallaga.

Põhja-Sakala vallast osalevad laagris 14 noort ja 3 juhendajat. Laager toimub 28.märts-02.aprill.

Suusalaagris osalemist toetab Põhja-Sakala Vallavalitsus ja kaasrahastatakse ESF progammist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

Osalejate ja lastevanemate koosolek toimub kolmapäeval, 14.märtsil 2018 kell 18 Suure-Jaani Noortekeskuses.

Sõidu algus Ruka suusalaagrisse! Laager toimub koos Jokioise valla noortega 28.03-2.04.2018

  

 

NOORTE EESTVEDAJATE PROGRAMM 

Hei, noored! Sellist võimalust ei pakuta iga päev – haarake sellest kinni! Võimalus on Teie, tulevased riigimehed!!

Täna 29. märtsil  sai alguse 5 koolitusest koosnev Kõo, Võhma, Suure-Jaani ja Imavere ühine noorte eestvedajate koolitusprogramm. Esimene koolitus on käimas Imavere noortekeskuses Urmo Reitavi juhendamisel. Sügiseks on oodata meie piirkonda tublisid liidreid, kes on valmis seisma kõigi meie noorte huvide eest. Olen kindel, et saalis istub nii mõnigi tulevane riigimees. Koolitus jätkub 12. aprillil Vanaõue puhkekeskuses. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

   

Hakkajatest noortest saavad eestvedajad

( Ajaleht leole artikkel – http://web.suure-jaani.ee/leole/) maikuu lehes

Reedel sai jätku 5 koolitusest koosnev Kõo, Võhma, Suure-Jaani ja Imavere noorte eestvedajate koolitusprogramm. Vanaõue Puhkekeskuses arendati Urmo Reitavi juhendamisel juhi- ja liidriomadusi. Sügiseks on koolitusprogrammi tulemuseks eestvedajate võrgustik noortest, kes aitavad noorsootöö teenuseid ellu viia.  Aktiivsed ja teadlikud eestvedajad suudavad ka teisi noori kaasata ning oskavad nende võimalusi, õigusi ja kohustusi tutvustada. Koolitustele lisaks on eestvedajate programmis kavas õppekäigud, kohtumised edukate noorteorganisatsioonide esindajatega, kohaliku omavalitsuse juhtide ja volikogu liikmetega. Koostöös mittetulundusühendustega arutatakse ka, kuidas panustada kohalikku tegevusse ja piirkonna arendamisse. Algatatakse ka Põhja-Sakala valla noortevolikogu loomine.

23 noore koolitusprogrammi jätk on Pilistveres. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Kastist välja 

 

Tunnustamine 

Ühise tunnustusena saavad Võhma, Imavere ja Suure-Jaani tublimad noored osaleda “Eesti otsib superstaari” finaalkontserdil. Erakordne võimalus ja kindlasti suurepärane elamus!

Kokkuvõte seni tehtust 

Head mõtted saavad teoks!

( Ajaleht leole artikkel – http://web.suure-jaani.ee/leole/) maikuu lehes

Põhja-Sakala vald (endiste Võhma linna, Suure-Jaani ja Kõo valla osas) osaleb Põhja-Viljandimaa koostöögrupis koos Järva vallaga (endise Imavere valla osas) Haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“. Raamleping sõlmiti eelmise aasta aprillis ning nüüdseks on projekti 1. hankelepingu järgsed tööd teostatud. Oleme esitanud pakkumuse uueks perioodiks, mis lõpeb kavandatava lepingu kohaselt detsembris 2018. Programm toetab naaberomavalitsuste noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

Kõik kavandatud tegevused õnnestus esimesel perioodil ellu viia, sealjuures võib eriti rahul olla sujuva koostööga koostöögrupi siseselt. Esmase uue võimalusena korraldatud noorte koolitusprogramm oli väga tulemuslik – tagasisides on mitmed noored välja toonud, et tänu koolituse käigus omandatud pädevustele õnnestus neil suvel leida uusi töövõimalusi ning samuti on nad aktiivsete eestvedajatena olnud igati toeks ja abiks teistele uute noorsooteenuste elluviimisel. Huvitegevuse võimalused on oluliselt rikastunud tänu mitmetele soetatud vahenditele (robootika, tehnoloogiaõpe, võimlemisring, maadlus, erinevad muusikaringid, kokaklubi jne) ja seeläbi loodud uutele huviringidele. Igati õnnestus ka seikluslik öömatk Jaamast Jaama, kus noortel tuli kõik oma meeskonnatööoskused ja olemasolevad teadmised proovile panna öisel jalgsi- ja kanuumatkal. Planeeritust oluliselt enam noori kaasati rahvusvahelisse noorsootöösse (üle 100 osaleja) ning samuti võib rõõmu tunda igati õnnestunud piirkondlike mitteformaalse õppe päevade “Kastist välja”, huviringide ja noorteorgansiatsioonide võimalusi tutvustava seiklusliku perepäeva “Parim Pühapäev Perega”  ning huviringide suvelaagri üle. Igati edukas oli ka ettevõtluskuu elluviimine. Ettevõtluskonverentsi noortehommikul kuulasid 170 noort huviga ettekandeid, mis tulevikule mõeldes kindlasti igaühele neist kasuks tulevad. Oma esimesi saavutusi ettevõtlusvaldkonnas tutvustasid Suure-Jaani Kooli algklassilapsed ning noortekonkursil „Põhja-Sakala valla meene“ osalenud noored esitlesid pakutavaid uusi meeneid, mida valla külalistele kinkida saaks. Väga elavat huvi pakkusid osalejatele ka ettevõtete külastused. Noortele tutvustasid oma igapäevatöid ja tegemisi Võhma Valgusevabrik, OÜ Eesti Höövelliist ja Mangeni PM OÜ. Ettevõtluskuu tähtsündmuseks kujunes 10. novembril toimunud Ideeöö, mis kestis tõepoolest õhtul kella kaheksast hommikul kaheksani, seega magamiseks polnud kellelgi mahti. Omavaheliste tutvumismängudega alustanud  Urmo Reitav aitas 25 noorel keskenduda „kastist väljas” mõtlemisele ning valmistuda ajurünnakuks. Tauno Tilk rääkis õpilasfirmadest nii meie valla koolides kui kaugemalgi. Aino Viinapuu tutvustas ettevõtlusfondi noortele ning seejärel said noored ise välja pakkuda fondi konkursitingimusi. Rühmatööde esitlemise ja väikese vaimuturgutuse järel tuli noorte ette Rita Raadik, kes jagas praktilist kogemuslugu toimivast õpilasfirmast. Oma elust ja tegutsemisest ettevõtjana rääkis noortele ka Aivar Paas. Pärast temaatilist ööfilmi algas aga hullude ideede ajurünnak. Ainuüksi idee väljamõtlemisest sugugi ei piisanud – noortel tuli Imre Annuse kaamera ees ka oma ideed tutvustada ning keerukatele küsimustele vastates nutikust tõestada. Kogenud kaameramehe sisukas tagasiside andis noortele hea võimaluse asjatundlikke soovitusi kõrva taha panna. Ideeöö oli noorte arvates vahva ning loodame, et juba maikuus avatavasse ettevõtlusfondi esitatakse tõeliselt väärt ideid, mille elluviimist saame toetada. Programmist rahastame ka huvitegevuse transporti – tänu toetusele on meie noored saanud oluliselt rohkem kõikvõimalikel huviüritustel ning võistlustel osaleda. Märtsikuus  sai alguse 5 koolitusest koosnev noorte eestvedajate koolitusprogramm. Seeläbi on sügiseks oodata meie piirkonda tublisid liidreid, kes on valmis seisma kõigi meie noorte huvide eest. Kokku luuakse meie piirkonnas 57 uut võimalust noortele, mis on planeeritust tunduvalt enam. Igati rahul saab olla ka uute võimaluste kasutamisega noorte poolt. Peatselt valmiv noorteinfo e-lahendus ehk mobiiliäpp aitab edaspidi kogu meie piirkonna noori puudutavas infos kõigil nutikalt orienteeruda.

Mahukas projekti tegevuskava saab teoks ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames. Tehtust saab täpsema ülevaate kodulehel https://noortekas.suure-jaani.ee/noorsootoo/torjutusriskis-noorte-kaasamine-ja-noorte-toohoivevalmiduse-parandamine/, uue perioodi info lisandub jooksvalt. Kõik käesoleva projekti tegevused aitavad kaasa peamisele eesmärgile, et meie piirkonnas elaks terved, aktiivsed ja ettevõtlikud noored, kellele on siin loodud tänapäevased ja mitmekesised tingimused eneseteostuseks. Aitäh kõigile projektis osalejaile ja loomulikult korraldusmeeskonnale! Jätkame samas vaimus, sest head mõtted saavad alati teoks!

Aino Viinapuu

Põhja-Viljandimaa koostöögrupi projektijuht

 

2. raamleping

Huviringide päev

Huvihariduse päev kutsub:

Huvihariduse päeval osales pea 600 inimest. Projekti sihtrühmast registreerus 159 osalejat ja usume, et kõik leidsid endale meeldiva tegevuse. Saime anda noortele indu huvihariduse valikul.

     

Huviringide kvaliteedi tõstmine ja arendamine

11.-13. juulil alustasid 41 vahvat noort Segasumma suvelaagris erinevate huvialadega aktiivset tegutsemist. ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames saadi laagri käigus kaasa lüüa robootika-, kergejõustiku-, tantsu- ja korvpallihuvilised. Lapsi juhendasid pädevad treenerid-õpetajad, ühtlasi võimaldas laagrikogemus lastel leida endale meeldivaim huvitegevus edaspidiseks. Huviringide kvaliteedi tõstmise vallas oli laager jätk mai lõpus toimunud huviringide päevale. Mitmed noored on seeläbi juba eelseisvaks hooajaks vahva ning arendava uue huviringi välja valinud.

Videot laagrist näed siit: https://youtu.be/m_MkLX6ovSM

   

Kõo piirkonnas toimus maikuus Discgolfipäev, mille tulemusena loodi uus võimalus sealsetele noortele ja soetati vahendid edasiseks discgolfi ringi tegevuseks. Võhmas käis endiselt aktiivselt koos kokandusring, uue võimalusena toimus märgi töötuba. Märkide valmistamine osutus nii populaarseks, et otsustati soetada märgipress, et kogu piirkonnas saaks edaspidi sarnaste huvidega lapsed omavalmistatud märke teha.

Huvitegevuse võimaluste laiendamine noortele

Saime kõikidele osalejatele  pakkuda head transpordivõimalust  🙂

Robootika

Kõo, Võhma ja Suure-Jaani noored jätkasid tegutsemist robootikaringides.

 

Noorte eesvedajate programm

Sel korral ostsime  tulevastele eesvedajatele väärika raamatu ja valla meene.

 

Rahvusvaheline noorsootöö

Sel aastal käisime Poolas sõpruslinnas Hajnowkas meie valla 2006 aastal sündinud ja nooremate poistega esindamas oma valda rahvusvahelisel turniiril kus osalesid võistkonnad Poolast ja Valgevenest ,kokku viis võistkonda.Mängud olid väga pingelised ja põnevad . Kaotusvalu ei tundnud meie noored kordagi.Kolm viigimängu ning üks võit tõid võistkonnale tubli III koha. Kuid peale võistlusi oli reisiseltskonnal ka palju muud tegevust.Mõnuleti veepargis,tehti koos sõpradega Hajnowkast trenni,mängiti koos isadega rannajalgpalli ning veedeti lihtsalt koos toredalt aega. Käisime Bialystok’is suurel staadionil vaatamas sealse kõrgliiga mängu kus ilmselt suurima elamuse pakkusid meile hoopiski fännid kes oma meeskonnale kaasa elasid. Samuti saime võimaluse näha Varssavi Rahvusstaadionit kus 2012. aasta Euroopa meistrivõistlustel jalgpallis toimus kolm alagrupikohtumist, üks veerandfinaal ja üks poolfinaal. Veel külastasime Varssavi ilusat loomaaeda. Palju põnevat ja meeldejäävat tegevust jätkus kõigile igaks sealviibitud päevaks. Täname võõrustajaid lahke vastuvõtu eest,Põhja-Sakala vallavalitsust kes meid toetas,Atko Grupp toredaid bussijuhte ja loomulikult meie suurepärast reisiseltskonda kes toimetas nagu üks suur pere.

2. augustil toimus Sürgavere spordihoones rahvusvaheline õhtu, kus Eesti noored kohtusid noortega Venemaalt, Türgist, Saksamaalt, Soomest, Pratsusmaalt ning Itaaliast. Ühine keel leiti läbi laulude. Eesti ning Soome noorte grupid proovisid kätt nii eesti- kui soomekeelsete lauludega, teised noored inglisekeelsete lauludega. Üheskoos lauldi lõpulaul inglise keeles. Meeleolukas lauluõhtu jätkus tantsimisega.

 

16.-20. augustil külastasid meie valda sõpruslinna Hajnowka noored. Siin oldud päevadel osaleti jalgpalliturniiril Suure-Jaani CUP 2018, külastati Pärnu batuudikeskust, käidi Valegrannas rannamõnusid nautimas, tehti koos meie eakaaslastega trenni ja osaleti rulluisupäeval. Suure-Jaani noortekeskuses said Poola noored mängida ja muidu lahedalt aega veeta. Meie pikaajalised sõprussuhted said veelgi tugevamaks!

   

 

Kastist välja

Kooli noorsootöö mitmekesistamine. Mitteformaalse õppe viimine klassiruumist välja.  Võhma loodusprogramm toimus 5 korral tähetornis Orion, Suure-Jaanis oli looduspäev kanuumatkaga,  Kõo korraldas haridusprogrammi Tallinnas Kumus ja Tartus Eesti Rahva Muuseumis. 185 osalejat.

     

Tunnustamine

Piirkonnas toimus kokku 4 tunnustusüritust – Võhmas, Kõos, Suure-Jaanis ja Imaveres. Imaveres toimus tunnustuspäev “Noortekeskuse tähed”, Võhmas tunnustati tublisid noortekeskuse noori Rahva Raamatu kinkekaartidega. Kõo piirkond tunnustas oma piirkonna tublisid šokolaadimedalite ja discgolfiketastega. Suure-Jaani tunnustas sel korral noori, kes edukalt esindasid oma koduvalda suvistel spordivõistlustel. Tunnustusüritus toimus kohvikus Arturi Juures. Osalejaid tänas Põhja-Sakala valla olümpiasportlane Laura Nurmsalu, kes jagas noortele ka oma hindamatuid kogemusi. Iga noor sai ka Pop Spordi kinkekaardi.

 

II HANKELEPINGU 2. periood

Robootika

Endiselt on oodatud kõik noored osalema robootikaringides!

 

Rahvusvaheline noorsootöö

4.–7. oktoobril toimus Itaalia linnas Hône järjekordne valdade sõpruskohtumine. Kohtumisest võtsid osa viis omavalitsust: Põhja-Sakala (Eesti), Hône (Itaalia), Fladungen (Saksamaa), Nassenfels (Saksamaa) ja Nora (Rootsi). Meie delegatsiooni kuulusid viis Kirivere kooli õpilast (Ly Luik, Ave Nael, Indrek ja Raiko Sakias, Janeli Ervin) ning viis täiskasvanut (Kristi Laane, Veronika Ling, Evelyn Härm, Silvi Annus ja Heilika Ressar).
Seekordse kohtumise teemaks oli I maailmasõda, sõjajärgse Versailles’i rahulepingu tingimused ning nimetatud lepingu mõjud tänasele Euroopale. Arutelu põhifookus oli suunatud tänastele kriisidele – Brexit, demokraatia kriis Euroopas, põgenikud, parempoolsete erakondade populaarsuse tõus. Selle üle, kuidas ja mida Versailles’i rahulepingu sõlmimisel tehtud vigadest õppida ja kuidas Euroopa kriisid meid mõjutavad, arutlesid kõik kohtumisel osalenud, ka noored.
Aruteludest vabal ajal oli meil suurepärane võimalus tutvuda Hône vanalinnaga, jalutada Alpides, maitsta traditsioonilisi itaalia toite, külastada kindlusesse rajatud Alpide muuseumi ning saada asjatundlike giidide vahendusel ülevaade Hône ja Itaalia ajaloost. Noortele korraldati lisaks väljasõit seiklusparki, mis meeldis pea kõikidele noortele vaba aja tegevustest kõige rohkem.
Välisreis tuletas noortele meelde inglise ja ka teiste võõrkeelte õppimise vajadust. Omaette kogemuseks ja õppimise kohaks oli loomulikult ka lennujaamas ja lennukis käitumine ning sealse turvakontrolli läbimine. Kasulikuks pidasid õpilased nii suhtlus- ja esinemiskogemuse saamist (nt võõras keeles enda esitlemine, tänamine jms) kui ka teiste kultuuride, ajaloo ja loodusega tutvumist.
Põhja-Sakala valla esindajate reisikulud kaeti Euroopa Liidu projektist saadud vahenditest, lisaks kaeti noorte osalised reisikulud ESF kaasrahastatud programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”.

Artikkel novembrikuu Leoles: http://web.suure-jaani.ee/leole/

Kõo piirkonna noored Itaalia mägede taustal

Eestvedajate programm 

26.09 kohtuvad noored eestvedajad kohalike otsustajatega.

 

Neljas noorte eestvedajate koolitus tõi täna Suure-Jaani noortekeskusesse kokku noored ja kohaliku omavalitsuse juhid ning volikogu liikmed. Urmo Reitavi vedamisel tõid noored välja mitmeid olulisi probleeme, millele koos püüti lahendusi leida. Koostööprojekti tulemusena on nii Imaveres kui ka Põhja-Sakala vallas asjalikud noored valmis kaasa rääkima, ettepanekuid tegema ja ise käed külge lööma, et kohalikku elu edendada. Aitäh nii noortele kui otsustajatele ning tulemuslikku koostööd edasiseks!

    

Viimasel noorte eestvedajate programmi koolituspäeval jagas oma kogemusi ei keegi muu kui sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. 23 innustunud noort on valmis kodukandi arendamises edaspidi kaasa rääkima!

 

Huviringide kvaliteedi tõstmine ja arendamine

     

Huvitegevuste võimaluste laiendamine. Mobiilne noorsootöö.

 

Toetame noorte sõitu kinomaailma avastama!

Ettevõtluskuu

1.–7. oktoobrini toimus üle-eestiline ettevõtlusnädal, mille raames said koolinoored osa võtta erinevatest inspireerivatest üritustest ja tegevustest.
3. oktoobril külastasid Kirivere kooli 7. ja 8. klassi õpilased koos Suure-Jaani kooli 9. klassi õpilastega Viljandis asuvat Eesti 2018. aasta parimat ettevõtet Cleveron. Kohapeal räägiti, et firma tegeleb innovaatiliste pakirobotite tootmisega ning rõhutati, et kõige tähtsam firmas on meeskonnatöö. Õpilased said näha, kuidas üks pakirobot oma tööd teeb. Demonstreeriti ka pakiautomaati, mis võiks asuda kortermaja trepikojas. Julgemad said proovida, kuidas sellisest pakiautomaadist saadetist kätte saada. Pakiks oli Cleveroni pusle, mille kokkupanek nõudis tõsist meeskonnatööd ja nutikust.
9. klasside õpilased osalesid Suure-Jaani koolis toimunud noorte inspiratsioonipäeval „Iseendaks saamine“. Oma kogemustest rääkisid kaks ettevõtlikku inimest: Kris Süld ja Urmas Vaino. Mõlema mehe jutust jäi kõlama mõte – selleks, et kuskile jõuda on vaja nüüd ja kohe lihtsalt kuskilt pihta hakata.

       

 

Ettevõtluskonkurss noortele.Toetusfond.

                

Noorte ettevõtluskonkurss 2018

Ettevõtja innustas õpilasi

Hiilgavad ideed ja tahe midagi ettevõtlikku teha on väga paljude noorte elus tähtsal kohal. Tihti tekib küsimus, kus ja kuidas oleks võimalik teostada oma ideed, on selleks mõni toode, teenus, üritus või midagi muud põnevat.

Reedel külastas meie kooli ettevõtja Riin Bonder, kes tutvustas meie ettevõtlikele õpilastele reaalset võimalust oma säravate ideede elluviimiseks. Kohe-kohe on kätte jõudmas Põhja-Sakala valla ettevõtluskonkursile ideede esitamise tähtaeg. Konkursitöid oodatakse 13-20a. noortelt. Riin Bonder andis lubaduse aidata noortel ideed sõnastada ja ka ellu viia. Konkursi eesmärk on toetada noorte ettevõtlikkust ja initsiatiivi ning kaasata noori kodukoha ettevõtlusse ja arengusse. Külaline innustas noori sellisest võimalusest kinni haarama, oluline on, et noortele antakse võimalus ka ise mägesid liigutada ja läbi selle täita oma kogemuste pagasit.

Kindlasti innustab noori ka see, et konkurssi võitja(te)le on välja pandud auhinnafond, mida on võimalik kasutada oma idee elluviimiseks. Noorte poolt tutvustatav idee võiks olla uudne, väljapaistev, teostatav ja jätkusuutlik, seda ootab eelkõige hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vallavanem, ettevõtlusõpetaja, ettevõtjad ja noorsootöötaja. Samuti peaks olema ideel kindel sihtgrupp. Konkursitöid on aega esitada 30. novembrini, peale mida kuulutatakse välja võidutööd ja sõlmitakse rahastuslepingud.

Hea noor, kui tunned, et sul on mõni unistus, mis pole teostamiseks veel oma aega ja kohta leidnud, siis tea, et nüüd on see võimalus!

Merilin Tkatšenko, 9.b klass

                          

 

IDEEÖÖ Võhmas

TUNNUSTAMINE

Sel perioodil on meil suurepärane võimalus tunnustada noori, kes on panustanud oma koduvalla noorsoo- ja sporditegemistesse. Oleme tunnustanud noori, kes esindasid meie piirkonda edukalt Eesti meistrivõistlustel, kes on panustanud  vabatahtliku tööga noorsooürituste, noortekeskuste tegemiste, noorteprojektide ja koolide ürituste elluviimisse. On hea tõdeda, et selliseid noori on nii palju. Viime pea 60 tublit noort Võhma, Suure-Jaani ja Kõo piirkonnast vaatama telesaate Su nägu kõlab tuttavalt finaali. Tänud, et Teid on nii palju !

                   

Pea 60 Kõo, Võhma ja Suure-Jaani noort on tunnustusürituse raames Tallinnas saate “Su nägu kõlab tuttavalt” finaali vaatamas. 

   

 

 

6. mai 2017