Põhja-Sakala valla töömalev “Noortelt noortele” 2022

Maleva pildipank:

Maleva päevik:

1.päev 27.juuni 2022

Täna alustasid  Põhja-Sakala valla esimesed töömalevlased tööd.Töökindad tõmbasid kätte Võhma, Kõo ja Kõpu noored, kokku 30 noort ning nende juhendajad. Meie koostööpartneriteks on sel aastal mitmed ettevõtted (OÜ Kildu Grupp, Viljandi Tarbijate Ühistu, MK Loodusravi OÜ), kellega on Põhja-Sakala vald sõlminud koostöölepingud. Lisaks oleme ka kogukondadele ja allasutustele abiks-korrastame platse, rohime, laome puid ja veel palju muud. Töömaleva elu jagub kolmeks nädalaks, järgmisest nädalast ühinevad ka Suure-Jaani piirkonna 30 noort.

Võhma noored tegid heakorratöid Võhma Vabaaja Keskuse juures, neist kaks noort Võhma Konsumis tööl. Samuti Kõo piirkonnas on kaks noort Kõo Konsumis tööl ning ülejäänud noored laovad puid Pilistveres. Kõo malevlastel toimus ka täna Töötukassa töötuba. Kõpu noored on tööl täna Kildu Ratsakeskuses, korjatakse kive ja puhastatakse hoste latreid.

2.päev 28.juuni 2022

Hoolimata kuumast ilmast, vaatamata päikseleon teine töömaleva päev läbi saanud. Kõpu noored jätkasid tööd Kildu Ratsakeskuses, Kõo noored ladusid puid Pilistveres, Võhma 8 noort rohis Veneveres MK Loodusravi põldudel ravimtaimi ning 2 noort olid Võhma Coopis tööl.

3.päev 29. juuni 2022

Võhma noored said täna kuumale ilmale leevendust ja koristasid Võhmas siseruumides, Kõpu noortel on viimane päev Kildul, kus nad said ka siseruumides heakorratöid teha ja Kõo noored lõpetasid puudeladumist Pilistveres.

4.päev 30. juuni 2022

Täna oli järjekordne töökas päev malevlastel , korda sai Kõpu kiriku kivimüüriäärne ala, Võhma noored koristasid kooli ümbruses ja Kõo malevlased rohisid ja puhastasid teeääri Kõos. Kõpu noored naudivad täna peale tööpäeva veemõnusid Suure-Jaani Veekeskuses. Homme juba esimese töönädala viimane päev, juhei!

5.päev 01.juuli 2022

Ongi esimene nädal töömalevast läbi. Kõo noored said täna puid laduda, Võhma noortel oli täna vaba päev, mille nad Võhma Linna Päevadel tasa teevad, küll aga mõlemad rühmad läksid täna Põltsamaale Wparki päikest, vett ja veepealset kummilinna nautima. Kõpu malevarühm sai täna päiksevarju Kõpu surnuaias, kus korrastati vanu hauaplatse. Nüüd aga kaks päeva puhkust ja esmaspäevast alustavad ka Suure-Jaani piirkonna 30 noort.

2.nädal

6.päev 04.juuli 2022

Alanud on Võhma, Kõpu ja Kõo malevlaste jaoks viimane töönädal. Kõo ja Võhma noored said täna ühiselt Pilistvere koguduse juures puid laduda ning peale tööd olid mõlemad rühmad koos ning veetsid meelelahutusliku pealelõuna grillides, ujudes ning ja parvetades.  Kõpu töömalevlased toimetasid Kõpu kooli juures. Teise nädala esimene päev tehtud!

Ning tänasest lisandus 30 noort Suure-Jaani piirkonnast. Korrastati Johannese kirikus ja kirikuümbruses, Suure-Jaani kooli juures värskendati väliala ning Reegoldis sai võrkpalliplats rohitud, haljasala riisutud ning kauaoodatud jalgpalliväravad on nüüd võrgutatud!

7.päev 05.juuli 2022

Järjekordne töömaleva päev on õhtusse jõudnud

Sürgavere kooli ümbruse lillepeenrad ja mänguväljakud on rohitud, Suure-Jaani järve rannaala on puhtam, Suure-Jaani kooli juures jätkusid värvimistööd ning siseõue rohimine. Võhma noored alustasid korvpalliväljaku värvimisega ning peale seda toimus vabaaja keskuses Töötukassa töötuba. Samuti on Suure-Jaani, Kõo, Võhma ning Olustvere Coopis kaks noort tööl. Kõo töömalev jätkas Kiriveres puude ladumist ning Kõpu noored tegid heakorratöid Kõpu lasteaia juures.

Homme uue hooga edasi!

8.päev 06. juuli 2022

Nädala keskpunkt murtud! Võhma rühm käis täna rohimas Veneveres ravimtaimi, Kõo lõpetas täna Pilistveres puude ladumise ja alustas Kõo lasteaia mänguväljaku värskendamisega, Kõpu rühm tegutses täna noortekas ja spordihoones ning neil on ka täna Töötukassa töötuba.

Suure-Jaanis sai värskema ilme Kondase pargi jõusaali osa, Suure-Jaani õigeusu kiriku surnuaia haljasala ning Suure-Jaani Noortekeskuses sai samuti suur töö tehtud- lagunev labürint on lammutatud ja homme jätkub vana skatepargi lahti võtmine!

9.päev – 07.juuli 2022

Täna peale tööd on kõik Põhja-Sakala valla kuus töömaleva rühma  kinoelamusi nautimas- kinokavas “JurassicWorld’i”

Kõo malevlased tegid heakorra töid Pilistvere rahvamajas ja selle ümbruses, puhastasid pööningut vanast prahist, mis sinna kogunenud oli ja võõpasid üle bussipeatuse.

Võhma noored aitasid täna ettevalmistuda Võhma Linna Päevadeks.

Kõpu malevlased töötlesid noortekas puidukaitse vahendiga liikluslinnaku märke, lihvisid uksi ja seinu ning alustasid värvimistöödega. Spordisaali aknad said puhtaks ning kaevati väikseid kaski muruplatsilt välja.

Suure-Jaani kolm rühma toimetasid täna kooli juures, surnuaias ja noortekeskuse juures.

10.päev 08.juuli 2022

Kõpu ja Kõo noorte jaoks on täna viimane töömaleva päev. Võhma noortel saab seoses Võhma Linna Päevadega homme töömalev läbi. Noored said kindlasti palju töökogemusi juurde- kes esmakordselt, kellel malevatöö juba mitmes aasta. Kuigi esimene nädal kimbutas malevlasi korralik kuumalaine, saadi töödega väga hästi hakkama.

Noori käisid töömalevas tehtud töö eest tänamas Kõpus Põhja-Sakala valla abivallavanem Kadri Linder, Võhmas töömalevate koordinaator Tjorven Soomets ja Kõos Suure-Jaani Noortekeskuse juhataja Marlen Silm.

Suure-Jaani piirkonna noorte töömaleva esimene nädal sai läbi! Üks rühm rohis kooli siseõues, teine rühm käis Nooruse pargis tammesid rohimas ja kolmas alustas Vastemõisas silla värvimist ja lasteaias rohimist.

Sellel aastal soovisime oma malevas toetada ka noortes tehnoloogia pädevuste ja oskuste omandamist. Meie piirkonnas on keeruline küll selles valdkonnas malevlastele tööd pakkuda, kuid leidsime lahenduseks hoopis tehnoloogia valdkonna tutvustamise läbi noorelt noortele kogemusõppe. Ning just reedel käiski meie oma valla noor Fredy Kohv oma kogemusi jagamas-nimelt õppis ta Cleveroni Akadeemia I lennus robootikatarkvara arendust. Fredy ise on aastaid osalenud  valla töömalevas ning ta oli valmis tulema oma kogemusi ja teadmisi jagama meie valla noortele.

3.nädal

11.päev 11. juuli 2022

Viimane töömaleva nädal on käes:)

Kaks rühma jätkasid eelmisel nädalal poolikuks jäänud töid- üks rühm lõpetas Vastemõisas silla värvimise ja lasteaia rohimise, teine rühm Võhma korvpalliplatsi, jääb veel joonte värvimine. Kolmas rühm aitas Kõidama lasteaias puud riita ja värskendas lasteaia mööblit.

12.päev 12.juuli 2022

Hoolimata vihmast said ka tänased tööd ilusti tehtud-noortekeskuse ümber korrastas üks rühm kiviteid ja asfaldi ääremuru, samuti sai pärnapuudelt alumisi kuivanud oksi lõigatud. Teine rühm tegutses Johannese kiriku ümber-laoti puid riita, pandi kirikus mööblit kokku ja korrastati haljasala. Kolmas rühm käis värvimas Kuhjavere külahoonet. Kaks noormeest on sel nädalal Suure-Jaanis ja kaks tütarlast Olustvere Coopis tööl.

Suure-Jaani piirkonna töömaleva teise nädala teine tööpäev läbi ning aeg meelelahutuseks- malevlased jõudsid Viljandisse BaradaAirsofti mängima.

13.päev 13.juuli 2022

Tänane tööpäev möödus ühel rühmal Suure-Jaani staadionil oksa-ja lehehunnikuid kokku riisudes ja kaugushüppe liivakaste kaevates, kolm noort värvisid kooli juures uute pinkide elemente. Teine rühm värvis Kuhjavere külahoonet ja kolmas rühm lõpetas täna Võhmas korvpalliväljaku värvimise. Peale lõunasööki on meil külas Eesti Töötukassa, kus noored saavad omandada uusi oskusi tiimitöös.

14.päev 14.juuli 2022

Töömaleva eelviimane päev tehtud. Hoolimata sellest, et hommik näitas väga vesist pilti, said siiski vihmakraanid peaaegu tööpäeva lõpuni kinni keeratud ja tööpäev sai ilusti tehtud😌

Suure-Jaani Noortekeskuses saime ilusti korda garaaži ja kõik, mis enam kasutust ei leia jätkab teekonda jäätmejaama, samuti sai korrastatud pastoraadi maja pööning ning jätkusid tööd Suure-Jaani koolimaja juures.

15.päev 15.juuli 2022

Tänane viimane päev möödus kahel rühmal Suure-Jaani kooli juures ning üks rühm lõpetas värvimistöid Kuhjaveres. Töömalevlastele tuli tänusõnu jagama Põhja-Sakala valla volikogu esimees Priit Toobal.

2. september 2022