Põhja-Sakala Tugila

Suure-Jaani Noortekeskuses töötab Põhja-Sakala valla NEET- noorte tugiteenust pakkuv noorsootöötaja

Rita Valdstein

Tel. +372 5323 1774

E-mail: rita@pohja-sakala.ee

Facebookis: Noorsootöötaja Rita

TUGILA  on võimalus 15-26 aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Kogukonna- ja ühiskonnaelust eemale jäämise põhjus ega ametlikuks töötuks olemise staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, oodatud on ka väikese lapsega kodused noored emad.

Noorte Tugila noorsootöötaja saab sul aidata:
•analüüsida oma vajadusi, et teada, milline tegevus võiks sind huvitada;
•enda andeid avastada ja saada uusi kogemusi;
•leida sinule sobiva õpikeskkonna;
•sul näha tänast olukorda ja vajadusi, et saaksid ise teha sulle sobiva valiku kas hariduses või tööturul jätkamiseks!

10. september 2018